Sulechów

Sulechów położony jest na terenie trzech obszarów krajobrazowych: Doliny Środkowej Odry, Równiny Torzymskiej i Pojezierza Łagowskiego i wraz z Zieloną Góra i Nową Solą tworzy tzw. Trójmiasto Lubuskie.

Początki Sulechowa sięgają czasów Piastów wówczas to wchodził on w skład państwa Mieszka I. Prawa miejskie otrzymał w XIV wieku. Nowożytny rozkwit miasta przypadł na okres XVI i XVII wieku, kiedy to stało się ono ośrodkiem handlu, rzemiosła i tkactwa. Na sławie zyskał w czasach oświecenia, kiedy w 1766 roku powstało tu Królewskiego Pedagogium. „Złotym wiekiem” dla miasta był początek XIX wieku. W tym czasie dokonano inwestycji w sieć wodociągowo-kanalizacyjną, co znacznie podniosło standard życia mieszkańców. Wzniesiono również ciekawe architektonicznie budynki, m.in.: halę sportową, budynek starostwa czy hale targową.

W Sulechowie urodziła się odtwórczyni roli Justyny Orzelskiej w ekranizacji powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” Iwona Katarzyna Pawlak.

Ważne postacie

Iwona Katarzyna Pawlak
Pawlak Nad Niemnem6

Iwona Katarzyna Pawlak

biogram

Chcesz odwiedzić to miejsce?

Skorzystaj z nawigacji Google

chcę tu pojechać

Postacie związane z miejscem:

Iwona Katarzyna Pawlak

czytaj dalej